9.10 VIGTIGT Risiko for forkerte analysesvar afgivet i tidsrummet 23042018 kl 1100 -1930

Til KBA´s praksisrekvirenter

Vi har påvist en alvorlig fejl på vores ene kemiudstyr i Herning. Det bevirker, at der kan være fejl i analyseresultater afgivet i tidsrummet fra 23. april kl. 11.00 til kl. 19.30 for prøver taget i praksis samt på alle KBA's prøvetagningsteder.

Det drejer sig om følgende analyser:

·         Albumin, Fosfat, Kalium, Karbamid, Kreatinin, Natrium, Zink

·         CRP, HDL- og LDL-Kolesteroler, Rheumafaktor (IgM)

·         Basisk fosfatase, Laktatdehydrogenase, Kreatinkinase,

·         Bilirubiner, Bilirubin konjugeret- og ukonjugeret, CO2, Glukose, Urat

·         Urinanalyser

·         Csv-albumin og -protein

samt afledte parametre, hvori ovenstående analyser indgår i beregninger som fx eGFR, Calcium albuminkorr., Albumin/kreatinin ratio.

 

Alle svar afgivet efter 23. april 2018 kl. 19.30 er korrekte.

 

Vi beklager meget de gener, det har medført.


På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling.Revideret: 04/24/2018 12:00:00 AM