3.1.3 Afhentning og indlevering af blodprøver

Indholdfortegnelse
Prøvehåndtering og opbevaring
Afhentning af prøver
Indlevering på KBA
Indlevering på KIA
Forsendelse

 


Prøvehåndtering og opbevaring

 

 • Blodprøvetagning
  Blodprøver sættes umiddelbart efter prøvetagningen i stativ i klimaskabet ved 21 °C. 
  Transportkassen pakkes før afhentning og sættes i klimaskabet, hvorfra chaufføren fra transportfirmaet, DPE henter den.
  Vedr. pakning af kasser - se lamineret vejledning: 
  3.1.4 Håndtering af transportkasser i praksis

  Blodprøver, der er taget på hjemmebesøg el. under lign. forhold og opbevaret uden for klimaskab, kan indleveres på KBA i Herning eller Holstebro, Hospitalsenheden Vest indenfor 1½ timer efter prøvetagning.
  Webreq-blanket skal følge indleverede prøver.
  Indlevering kan ske på hverdage 8-15.

   
 • Klimaskabet
  Temperaturovervågningen af klimaskabe foretages af laboratoriekonsulenterne.
  Nære Sundhed, RM har ansvaret for udskiftning af klimaskabe, der ikke lever op til kravene.  
   

Specialhåndtering:
Analyser, der IKKE kan tages i almen praksis pga. begrænset holdbarhed, f.eks.:

 • P-Fosfat
 • P-Zink
 • D-Dimer
 • APTT
 • Sænkning


Analyser der kun kan tages i almen praksis, hvis glasset centrifugeres og afpipetteres:

 • P-Ion-Ca
 • P-Homocystein


Eks. på analyser med begrænset holdbarhed og evt. kommentar.
Der henvises til analysebladene i Laboratoriehåndbogen kap. 5.:
 

 • P-Folat
 • P-Cortisol
 • P-Galdesalte


Patienter kan evt. henvises til prøvetagning i ambulatorierne på Klinisk Biokemisk Afdeling. 


Afhentning af prøver
Ruter og chauffører

 

 • Der afhentes blodprøver efter ruteplan fremsendt af Nære Sundhed, RM.
  Under transporten er transportfirmaet ansvarlig for opbevaring ved 21 °C.

 • Der vil være 1 fast chauffør tilknyttet ruten.
  Chaufførerne bærer billedlegitimation og er pålagt tavshedspligt.
 • Ved afmelding af dagens afhentning, ved ferie eller lign. kontaktes DPE Danmark på telefon 4425 0260 eller på mail korsel@dpe.dk
 • Chaufføren vil ved afhentning af transportkasser aflevere tilsvarende antal tomme.

 

Indlevering på KBA
Transportkassen/prøver kan i specielle situationer indleveres af praksis selv.
Transportkassen er ikke isoleret og bør derfor ikke gennem længere tid udsættes for en temperatur under 20 °C eller højere end 22 °C.

 

Indlevering på KIA
Blodprøver taget af personalet på de kliniske afdelinger kan indleveres direkte til KIA.
Alternativt kan anvendes rørpost.
Såfremt analysen skal udføres akut kontaktes vagthavende bioanalytiker på KIA. 

 

Forsendelse
Se retningslinier for
3.1.1. Forsendelse af prøver.
Vedr. håndtering: se de enkelte analyser i Laboratoriehåndbogen.
Praksis er selv ansvarlig for anskaffelse af godkendt forsendelsesemballage. 

 Revideret: 03-07-2018 00:00:00