9.15 Risiko for falsk for lave P-Triiodthyronin frit [T3] svar

Der er risiko for, at der kan være afgivet falsk for lave P-Triiodthyronin frit [T3] svar i en længere periode, som desværre ikke kan defineres nærmere.

Der er tale om en sporadisk fejl, som formentlig kun har påvirket en meget lille andel af de afgivne patientsvar.   
Problemstillingen er midlertidigt afhjulpet fra d.d., mens vores leverandør arbejder på en endelig løsning.

Såfremt I har undret Jer over lave frit T3 svar, som ikke stemmer overens med de kliniske fund, anbefaler vi en ny prøvetagning.


Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk afdeling

 

 Revideret: 10/19/2018 12:00:00 AM