5.2.19 1. graviditetsunders√łgelse inkl. type

Synonymer:
1. graviditetsundersøgelse
Blodtype
Gravid

Analysenavn i Labka og EPJ: 
1. Graviditetsundersøgelse inkl. type


Analysekode (intern KBA):
Hep-Grav  

Instruktion for rekvirenten:
Analysegruppen "1.graviditetsundersøgelse inkl. type" indeholder analyserne:
5.2.20 Blodtype gravide
6.8.24 P-Hepatitis B virus s-antigen;(0 1)
6.8.26 P-HIV 1+2 (antigen-antistof) 
P-Syfilis;(0 1 2 3 4)

Husk eventuel bestilling til 5.4.8 Doubletest (frit beta hCG, PAPP-A) 
Såfremt den gravide er RhD negativ, bestilles i 25. graviditetsuge en DNA(P)-Foster RHD type samt en fornyet Ercs (B)-Blodtype (gravide)

Prøvetagningsglas:
Type 10, EDTA-glas med lilla prop, 2 x 6 ml.
1 glas til analyserne Hepatitis B virus s antigen, Syfilis og HIV 1+2 samt 1 glas til blodtypebestemmelse.
Prøvetagningsglassene mærkes med navn og cpr nr. og stregkode

Se 2.3.3 Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver på KBA:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen
 

Forsendelse med postvæsenet:

Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn efter prøvetagning ved 2-8 °C. 
 

Svarafgivelse:
Se under de enkelte analyser for svartid og svarafgivelse

Referenceinterval: se under de enkelte analyser


Fejlkilder: se under de enkelte analyser


Indikation: Analysen bestilles på gravide ved første fremmøde til graviditetsundersøgelse.

Klinik: se under de enkelte analyser

Håndtering på laboratoriet
Opbevares i køleskab ved 2-8 °C. 

Bemærkninger:
Analyserne er ikke vagtanalyser
Prøven til blodtypebestemmelse og blodtypeantistof udføres på Klinisk immunologisk afsnit i Herning og Holstebro
Prøven til Hepatitis B, Syfilis og HIV 1+2 videresendes til Blodbank og Immunologi, AUH.  
 

IUPAC-nr og navn:
AAA00339. 1. graviditetsundersøgelse inkl. type

Analyserelaterede ændringer: -

 

 

 Revideret: 21-02-2019 00:00:00