10.203 Videresendt fra OUH information vedr P-Prolaktin-monomer analysen

Til: 

 Besked fra overlæge Rie Mc Grail:

Vi har modtaget vedhæftede information vedr. forkerte resultater på P-Prolaktin(monomer) som I bedes videreformidle til relevante i egen afdeling. 

Ovenstående analyse rekvireret i HE Vest bliver analyseret på OUH og det viser sig at svarene siden 2016 har været fejlbehæftet. Det rigtige svar er 2 gange højere end det afgivne (se venligst vedlagte information fra OUH). Bemærk det drejer sig kun om P-Prolaktin(monomer) 

Fejlen er blevet rettet mandag den 9. marts 2020 og svar siden den dato er afgivet korrekt. 

OUH er i øjeblikket i gang med at større udredningsarbejde og I vil høre nærmere.

 

Information vedr. P-Prolaktin(monomer) analysen.pdf

 

04 - 2020 - Forkerte resultater på Prolaktin(monomer);P.PDFRevideret: 03/17/2020 12:00:00 AM