5.11.16 P-Kuldeagglutinin

Synonymer:

Kuldetitrering

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Kuldeagglutinin
 


Analysekode (intern KBA):
Kulde-Ag


Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
For at kunne besvare denne analyse kræver det at patienten har et blodtypesvar i forvejen.
Er det ikke tilfældet rekvireres denne samtidig med, se
Blodtypebestemmelse for nærmere instruktion omkring prøvetagning.

Prøvetagningsglas:
Type 10, 7 ml EDTA glas med lilla prop.
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 10)
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøventagningsglasset skal centrifugeres og separeres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:

EDTA plasma.
Prøven er holdbar i op til 5 døgn.  

Svarafgivelse:
Der må påregnes en svartid på 1-2 arbejdsdage. 

Referenceinterval:

Normale sera indeholde ofte kuldeagglutininer af lav titer, derfor besvares således:

 • Kuldeagglutinin titer 8, er normalt
   
 • Kuldeagglutinin titer 16, hvilket er tvivlsomt forhøjet
   
 • Kuldeagglutinin titer 32 - 128, hvilket er forhøjet
   
 • Kuldeagglutinin titer = 256 eller derover, hvilket er stærkt forhøjet
   

Terapeutisk interval:

Er kuldeagglutinintiter stærkt forhøjet anbefales brug af blodvarmer ved transfusion.

Fejlkilder: -


Indikation:
Mistanke om autoimmune, komplette kuldeantistoffer, fx ved visse former for hæmolytisk anæmi. Desuden ledsages virus pneumonier ofte af forhøjet kuldeantistof.

Klinik: -


Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet kan opbevares 1 døgn ved stuetemperatur ( 20 - 25°C)  eller 5 døgn ved 2- 8°C, hvorefter det kasseres.


Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Immunologisk Afsnit, Regionshospitalet Herning


IUPAC-nr. og navn: NPU01714  P- Kuldeagglutinin

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 15-05-2018 00:00:00