5.20.9 P-Thyroidperoxidase-Ab

 

Synonymer
anti-TPO

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyroidperoxidase-Ab

Analysekode i Labka (intern KBA)
TPO-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Glastype 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d., køleskab (2-8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres 1 gang om ugen. 

Svarafgivelse
Rutine/fremskyndet: Indenfor 1 uge.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 uge.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 60 x103arb.enh./L

Kilde: Thyroid Peroxidase, ImmunoCAP, 52-5219-99/03.
Intraindividuel variation: ikke angivet.

Fortolkning af svar:
Negativ: < 60 x103arb.enh./L (antistof ikke påvist).
Gråzone: 60-100 x103arb.enh./L (antistof ikke sikkert påvist).
Positiv: > 100 x103arb.enh./L (antistof påvist).

Indikation
Formodning om kronisk thyreoidealidelse med hyper- eller hypofunktion, subakut thyreoiditis eller post partum thyreoiditis.

Klinik
Forhøjede mængder af TPO-antistoffer ses ved næsten alle tilfælde af Hashimotos thyreoiditis og idiopatisk primært myxødem. Positiv hos 40-70% af patienter med andre autoimmune thyreoideasygdomme (Graves sygdom og post partum thyreoiditis), hvor resultaternes spredning er større. Svagt forhøjede værdier ved enkelte patienter med ikke-autoimmune thyreoideasygdomme. Forhøjede værdier med følgende hyppigheder ved andre autoimmune sygdomme: Perniciøs anæmi ca. 60%, insulinafhængig diabetes mellitus ca. 20%, sjældnere ved reumatoid arthritis, primær Sjögrens syndrom og primær biliær cirrose.

For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Fluoro Enzyme Immuno Assay (FEIA), ImmunoCap250.

IUPAC-nr. og navn
NPU12229 P—Thyroid-peroxidase-antistof; arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 27-06-2018 00:00:00