5.2.17 P-BF-test

Synonymer: Serologisk forlig

Analysenavn i Labka og EPJ: P-BF-test

Analysekode(i ntern KBA): BF 

Instruktion for rekvirent: 
Prøvetagningsglasset skal mærkes med patientens navn og cpr nr.
Ved bestilling i Labka eller EPJ angives det ønskede antal blodkomponenter.
Forud for bestilling af en BF test skal der foreligge et blodtypesvar samt et specialesvar, der angiver at der er fundet en positiv antistofscreentest og hvilke/hvilket antistof der er identificeret.
Der udvælges donorerytrocytter, der ikke indeholder det tilsvarende antigen, og i nogle tilfælde kan det være vanskeligt at fremskaffe donorerytrocytter med den ønskede fænotype. Bestil derfor gerne i god tid. 
Når patienten har fået udført et serologisk forlig, kan de reserverede erytrocytsuspensioner udleveres i op til 4 døgn fra prøvetagning. 
Opstår der behov for transfusion af flere erytrocytsuspensioner bestilles disse ved telefonisk kontakt til blodbanken. Er tidsrummet indenfor de 4 døgn efter prøvetagning kan den eksisterende blodprøve anvendes.
Der udtages en ny blodprøve på patienten med tilhørende bestilling af blodkomponenter, såfremt forliget ønskes forlænget.  

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml. 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas type 3 eller type 10
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning  

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.
1 ml plasma, prøven kan opbevares ved 2-8 °C i op til 4 døgn efter prøvetagning

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
Udføres som hasteanalyse ved akut behov for transfusion. Svartid afhænger af antistoffet.
I sjældne tilfælde, hvor det er svært at fremfinde og opnå forlig med egnede portioner, forlænges svartiden og prøven kan evt. blive videresendt til Klinisk Immunologisk afdeling på Universitetshospitalet i Skejby.

Referenceinterval: - 

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation: Udføres på patienter med påvist irregulære erytrocytantistoffer i forbindelse med transfusionsbehandling med erytrocytsuspension. Indikation for behandling med blodtransfusioner er beskrevet i regionale retningslinjer og nationale vejledning om blodtransfusion.

Klinik:
Foliglighedsundersøgelsen udføres som en serologisk analyse, hvor patientens plasma undersøges overfor donor-erytrocytter fra de blodportioner, der er udvalgt således de matcher til de påviste irregulære erytrocytantistoffer hos patienten
 
Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale opbevares 5 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:
Vagtanalyse, dog kun i forbindelse med behov for akut transfusion. 
Udføres på Klinisk Immunologisk afsnit, Regionshospitalet Herning og Holstebro. Vagtanalysen udføres dog kun i Herning. 

IUPAC-nr og navn:  NPU26696. Erythrocyt-antistof(P)—Forlig; udløb(d&h) 

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 15-05-2018 00:00:00