6.22.9 Vævstype, donor, 1. type

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr: 
AAB00034

Analysekoder (intern KBA): 
Væv-nyreD 
Væv-geno (AAB00031)
Type 1 (NPU26678)

Analysested:
Blodbank og Immunologi, Vævstypelaboratoriet
Skejby Sygehus
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 7845 5086

For yderligere information se analysevejledning

Bemærkninger: 
Prøverne analyseres dagen efter prøvetagning; rekv.afd. bestiller tid til analyseringen.
Prøverne rekvireres hovedsageligt af Dialysen og Nyremedicinsk Dagsfsnit, RHL.

Hvis vævstype, patient 1. type og 2. type er bestilt på samme pt. skal prøverne tages af 2 bioanalytikere.

Prøverne sendes på prøvetagningsdagen med Midttransport.


 Revideret: 04-03-2019 00:00:00