3.2.1 Afgivelse af laboratoriesvar fra KBA og KIA

Indholdsfortegnelse
Laboratoriesvar
Elektroniske svar
Faxsvar
Telefonsvar til svarmodtager
Svarafgivelse til patienten
Reference
 

 
Laboratoriesvar
Klinisk Biokemisk Afdeling opfordrer til, at svar søges elektronisk eller ses som papirsvar for at forebygge fejl.Elektroniske svar
Elektroniske svar til kliniske afdelinger og praksis sendes løbende via EPJ eller EDI-server.Faxsvar
Praksis: Anvendes kun til rekvirenter udenfor RegionMidtjylland, og hvor fax-nr. er angivet.

Kliniske afdelinger: Anvendes kun ved nedbrud af elektroniske svar.Telefonsvar til svarmodtager
Afgives når:

 • Laboratoriet forespørges og patient- og prøvetagningsdata oplyses.
 • Laboratoriets procedure for uopfordret svarafgivelse nødvendiggør det. Se Analyser med uopfordret telefonsvar. Disse såkaldte unormale svar /panik svar udskrives straks automatisk til de kliniske afdelinger, hvis dette ikke er fravalgt.
  Hvis lægepraksis er lukket kontaktes vagtlægen. Alternativt kan KBA's læger eller Medicinsk forvagt kontaktes.

  For KIA gælder at behandlende afdeling kontaktes ved:
  - Nyopdagede patienter med antistof, hvor svaret er vigtig i forbindelse med transfusionsbehandlingen
  - Ved mistanke om hæmolytisk sygdom på nyfødte (HDN)
  - Udredning af transfusionskomplikationer 
  Svaret afgives i samarbejde med Blodcenterets vagthavende læge.

  • Ved afgivelse af telefonsvar oplyser laboratoriet patientens navn, CPR-nr. og analyseresultater, og alle oplysninger skal gentages af modtageren. Svarmodtagerens navn noteres i laboratoriets IT-system.
    
  • Ved uopfordret svarafgivelse er det vigtigt, at svarene hurtigt vurderes af en læge. Hvis svarmodtageren ikke er læge, er det derfor vigtig at gøre personen opmærksom på, at analyseresultaterne hurtigt skal videregives til en læge.Svarafgivelse til patienten
Som hovedregel gælder, at der ikke må udleveres blodprøvesvar til patienten.
Svarene skal formidles af den rekvirerende læge. Kun i specielle tilfælde afgives svar til patienten, det gælder ved:

 • Analyseresultater udført på bed-side udstyr, hvor patienten ytrer ønske om svaret.
 • Hvis patienten kontakter laboratoriet efter lægens lukketid og ønsker at få sine blodprøvesvar, kan vi oplyse om enkelte parametre, som har betydning for patientens videre behandling.

  Det gælder:
  • Koagulationsfaktorer (II+VII+X), (INR) ved patienter i antikoagulations behandling.
  • Hemoglobin, Trombocyt-, Leukocyt- og Neutrocytantal ved patienter i kemoterapi (Såfremt det drejer sig om børn, afgives svaret til forældrene). 
 • Såfremt patienten insisterer på at få resultaterne oplyst, henvises til en af laboratoriets læger. Eventuelt ringes tilbage den næstfølgende dag.
   
 • Patienter kan se egne Laboratoriesvar på Sundhed.dk via log-in med NemID.  

Referencer

 1. Lov om patienters retsstilling , Sundhedsstyrelsen, Lov nr. 482 af 1.7.98.
 2. Regionmidtjyllands hjemmeside: Aktindsigt
   

 Revideret: 01-03-2017 00:00:00