6.8.26 P-HIV 1+2 (antigen-antistof)

Synonymer:
Human immundefektvirus
Anti-HIV
HIV
HIV Ag/Ab

IUPAC-nr.:
NPU19649

Analysekoder (intern KBA):
HIV1+2

Analyssted:
Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 78455086

Se analysefortegnelsen under "H"

Bemærkninger:
Minimum prøvemængde 300 µL plasma pr. analyse.
Forsendes/afhentes som EDTA-blod.

 Revideret: 11-05-2018 00:00:00