5.16.26 B-Plasmodium; (0 1 2 3)

Synonymer: Malaria, Malaria-hurtigtest, Malaria kviktest (quicktest)

Analysenavn i Labka og EPJ: B-Plasmodium;(0 1 2 3)

Analysekode (intern KBA): Malar-Q

Nationalt kortnavn: Ikke fastlagt

Instruktion for rekvirent:
Denne hurtigtest udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning. Anbefales kun udført første gang - derefter kun forsendelse af præparater og EDTA-blod til KMA, Skejby.
Udstrygningspræparat udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning og Holstebro, og videresendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby. Se også P-Plasmodium (DNA) [Malaria].


Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se:
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 ml EDTA-fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: kort holdbarhed - hurtigtesten udføres snarest
Køleskab (2 - 8°C): 3 d


Alternativt prøvemateriale: kapillærblod taget i specielle EDTA-kapillarrør
Udstrygnings- og dråbepræparat til mikroskopisk konfirmering, se analysevejledningen fra KMA 
1.3 Malaria (PCR).


Indlevering af prøver:
Ikke relevant.
 

Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.

Svarmuligheder:
0 (arb.enh.): Negativ; ingen malaria-antigener påvist
1
(arb.enh.): Positiv for P. falciparum
2 (arb.enh.): Positiv for én eller flere af følgende: P. vivax, P. malariae eller P. ovale
3
(arb.enh.): Positiv for P. falciparum og evt. én eller flere af følgende: P. vivax, P. malariae eller P. ovale

Referenceinterval:
Negativ: 0 arb.enh.
K
ilde: producent Premier Medical Corporation Ltd.

Fejlkilder:
Falsk negativt resultat kan forekomme ved meget højt indhold af parasitter i blodet.

Indikation:
Mistanke om malariainfektion og differentialdiagnose af infektion med Plasmodium falciparum over for andre, mindre ondartede malaria infektioner.
Testen er uegnet til screening af asymptomatiske patienter.

Klinik:
Hurtigtesten kan påvise cirkulerende antigen fra infektion med P. falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae, ved en grad af parasitæmi hvor infektionen endnu ikke er livstruende. Testen vil ikke finde antigen fra P. knowlesii
.
Følsomheden af testen er lidt mindre end ved mikroskopi af tykt dråbepræparat.

For yderligere information se: www.lægehåndbogen.dk (se under Infektioner -> Tilstande og sygdomme)

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 døgn, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analysemetode: Immunkromatografisk analyse (First Response Malaria; testplader).
Uopfordret afgivelse af telefonsvar: Positive resultater afgives uopfordret.

IUPAC-nr. og navn:
NPU12269  B-Plasmodium; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 30-04-2018 00:00:00