4.1.2 Laboratoriefaglige konsulenter

Laboratoriefaglige konsulenter
Råd og vejledning fås hos:

 • Birgitte Helligsø Moesgaard 7843 5673,
 • Anne Jaritz-Nielsen tlf. 7843 5679 el. 7843 5671
 • Else Marie Kinly Nielsen tlf. 7843 5572 el 7843 5671 

 

Praktiserende læger
De laboratoriefaglige konsulenter besøger samtlige praktiserende læger i Hospitalsenheden Vest 1 gang årligt, eller efter behov. 

 • Disse besøg er iværksat for at fremme kvaliteten af laboratoriearbejde, der udføres i praksis.
 • Kvaliteten søges fremmet ved hjælp af vejledning i korrekt udfyldelse af rekvisitionsblanketter, korrekt prøvetagning fra vene og kapillær og korrekt håndtering af prøverne.
 • Der gives råd og vejledning ved indkøb af praksisrelevant udstyr, udførelse af analyser og vedligehold af udstyret.
 • Ved ansættelse af nyt personale i praksis inviteres de til en dag på Klinisk Biokemisk Afdeling, hvor de undervises i bl.a.
  - venepunktur
  - kapillær-prøvetagning
  - EKG-optagelse.


 Revideret: 23-01-2018 00:00:00