10.201 Videresendt fra Hvidovre ang analyse af tripletest

 Ophør med analyse af tripletest Januar 2020.docx

 

Er fremsendt til Gyn. Afdelings funktionspostkasse.

Besked sendt til Gert Sund i Regionen og gjort opmærksom på, at praksis skal informeres.Revideret: 01/30/2020 12:00:00 AM