6.22.8 Vævstype, patient, 1. type

Synonymer:
Ingen 

IUPAC-nr:
AAB00033

Analysekoder (intern KBA): 
Væv-nyreP 

Laboratorium:
Blodbank og Immunologi, Vævstypelaboratoriet
Skejby Sygehus
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 24778068

For yderligere information se analysevejledning

Bemærkninger: 
Hvis vævstype, patient 1. type og 2. type er bestilt på samme pt. skal prøverne tages af 2 bioanalytikere. Revideret: 27-08-2019 00:00:00