9.3 VIGTIGT - Forkerte analysesvar afgivet fra KBA

 

Til KBA HEV's rekvirenter.

Vi har påvist en alvorlig fejl på det ene af vores to analyseudstyr i Herning, som bevirker, at der er fejl i analyseresultaterne for P-Natrium afgivet den 4. december i tidsrummet kl. 12.08 til kl. 19.23.
Alle analyseresultater på P-Natrium fra dette analyseudstyr er tilbagekaldt i dag inden kl. 12.10.

Øvrige P-Natrium resultater, som er afgivet i samme tidsrum, men analyseret på andet analyseudstyr, er korrekte og derfor ikke tilbagekaldt. Ligeledes er P-Natrium resultater afgivet efterfølgende korrekte.

Vi beklager meget de gener, det medfører.

På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

 Revideret: 12/05/2017 12:00:00 AM