5.1.33 P-Erytrocyt-Ab gruppe

Synonymer:
Screentest
Antistofscreentest
Antistofidentifikation

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-Ab gruppe

Analysekode (intern KBA): Erys-Abarb

Instruktion for rekvirenten:
Klinisk Immunologisk afsnit udfører automatisk en antistofidentifikation, når der findes en positiv antistofscreentest i forbindelse med analysering af blodtypebestemmelse eller BAC test. Rekvirenten kontaktes altid ved fund af positiv antistofscreentest i forbindelse med BAC-test.  

Prøvetagningsglas:
Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml.
Klinisk immunologisk afsnit vil i sjældne tilfælde endvidere rekvirere et tørglas, glastype 1, 1 x 5 ml uden tilsætning.  

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas type 10
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning  

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.
1 ml plasma, prøven kan opbevares ved 2-6 °C i op til 4 døgn efter prøvetagning

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
Udføres som hasteanalyse ved akut behov for transfusion. Svartid afhænger af antistoffet.
I sjældne tilfælde, hvor antistofudredningen er problematisk, forlænges svartiden og prøven kan evt. blive videresendt til Blodbank og Immunologi, AUH. 

Referenceinterval: - 

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation: -

Klinik:
Ved en antistofidentifikation anvendes nøje udvalgte donor-erytrocytter til at undersøge patientens plasma for tilstedeværelse af antistoffer mod de hyppigst forekommende blodtypeantigener. 
Formålet med antistofidentifikationen er, at kunne fremskaffe forligeligt blod til patienten ved en evt. senere blodtransfusion. 

Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale opbevares 5 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk afsnit, Regionshospitalet Herning
Vagtanalyse, dog kun i forbindelse med behov for akut transfusion. 

 

IUPAC-nr og navn:  NPU21747 P-Erythrocyt-Ab gruppe

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 21-02-2019 00:00:00