5.18.7 RhD - bestemmelse på navlesnorsblod

Synonymer: RhD bestemmelse på navlesnorsblod
 

Analysenavn i Labka og EPJ: Erc(B)- Erytrocyt D-antigen;(0 1)
 

Analysekode (intern KBA): Erc-D-Ag

 

Instruktion for rekvirenten:
Navlesnorsprøven mærkes med barnets efternavn, køn og cpr nr.
På rekvisitionen påføres maters navn og cpr nr, samt en bemærkning "mater Rhesus negativ"

 

Prøvetagningsglas:
Type 3, 3 mL EDTA glas lilla prop.

Se også fortegnelse over glastyper og anden emballage

 

Prøvemateriale og holdbarhed:
Navlesnorsblod, stabiliseret med EDTA. Holdbarhed i op til 5 døgn efter prøvetagning.

 

Svarafgivelse:
Svaret på RhD blodtypebestemmelse på barnet kan ses på Inter Info.
Det tilstræbes at prøven analyseres samme dag som den er modtaget, dog ikke i vagtperioden.

 

Indikation:
Udføres på blodprøve (navlesnorsblod) fra børn født af RhD-negative mødre, hvor der ikke er udført genomisk Foster RHD bestemmelse under graviditeten.

 

Klinik:
Prøver fra børn af mødre der enten ikke har fået foretaget Foster RHD bestemmelse og/eller fået Rh profylakse, hvor RhD svaret skal anvendes til at vurdere om mater skal behandles med anti-D immunglobulin inden 48 timer efter fødslen

 

Bemærkninger:
Analysen er ikke en vagtanalyse
Udføres på Klinisk Immunologisk afsnit i Herning og Holstebro

 

NPUCODE: NPU 21917
 Revideret: 15-05-2018 00:00:00