5.20.27 Transfusionskomplikation

Analysenavn i Labka og EPJ:  Transfusionskomplikation
 

Analysekode (intern KBA): Transf-k
 

Instruktion for rekvirenten:
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
Kontakt altid Klinisk Immunologisk afsnit forud for bestilling af analysen.


Indikation:
Udredning af formodet transfusionskomplikation


Undersøgelseslaboratorium:
Klinisk Immunologisk afsnit, Regionshospitalet Herning og Holstebro
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml, eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod, holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-6 °C
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse med omgivelsernes temperatur
 

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
 

Bemærkninger:
Vagtanalyse

IUPAC-nr:
ASS00151Revideret: 15-05-2018 00:00:00