6.13.39 DNA-MOMA exom, endokrinologi, kendt mut

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAB00336


Analysekoder (intern KBA):
DNAEND-k


Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling, Skejby (MOMA)
Aarhus Universitetshospital 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf: 784 55330

Se evt Rekvitionsblanket  - udfyldes og medsendes.


Bemærkninger: 
2 x 3 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger. 
Glassene mærkes med navn og Cpr-nr. 
Sendes med Midttransport.Revideret: 10/01/2018 12:00:00 AM