5.5.16 Erc(B)-Erytrocyt-Ag, pater

Synonymer:

Fænotype på vir

Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Erytrocyt-Ag, pater

Analysekode (intern KBA):
Erc-Ag

Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsglasset skal mærkes med navn og cpr nr.
Noter i bemærknings felt " Vir til CPR.nr på den gravide." Blodprøven tages på vir til gravid med påvist blodtypeantistof, der kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte. 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml  


Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.  

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-8 ºC.  
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Svarafgivelse:
1 til 2 hverdage

Referenceinterval: -

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Ved påvisning af blodtypeantistof hos gravid, hvor antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster eller nydfødte (HDFN), udføres  undersøgelse for tilstedeværelse af det korresponderende antigen hos pater med henblik på tilstedeværelse af antigenet hos fosteret.
I svaret angives om vir er negativ, heterozygot eller homozygot.
Svaret anvendes i forbindelse med monitoreringsplan for den gravide vedr. udvikling af HFDN.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 ºC) i 5 dage, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse
Udføres på Klinisk Immunologisk afsnit i Herning  

IUPAC-nr og navn:
ASS00864. Erc(B)—Erytrocyt-Ag, pater 

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 15-05-2018 00:00:00