10.195 Videresendt fra AUH - Ny analysemetode til P-Saccharomyces cerevisiae-Ab(IgA) (ASCA-IgA) og P-Saccharomyces cerevisiae-Ab (IgG) (ASCA-IgG)

 IA1902dk ASCA.pdf

Sendt til funktionspostkasserne på Med. Afdeling og BørneafdelingenRevideret: 04/11/2019 12:00:00 AM