6.16.48 F-Pancreaselastase I

Synonymer:
Fæces

IUPAC:
NPU28718

Koder i Labka II:
F-Elastas

Laboratorium:
Klinisk Biokemisk afdeling
Regionshospialet Randers

Bemærkninger:

Prøverør mærkes med navn og cpr-nr.
Patientvejledning kan evt. udskrives.

Rekvirenten sender fæcesprøven til:
Klinisk Biokemisk afdeling
Regionshospialet Randers
Skovlyvej 1, indgang 3-4
8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 2312Revideret: 15-12-2017 00:00:00