6.3.75 Cossmatch, donor

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr.:
AAB00321

Analysekoder (intern KBA):
Cross-Do

Cross-Cell (AAB00467) medbestillles

Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N   

Tlf. 7845 5086 

For yderligere information, se analysevejledning.

Bemærkninger: 
Prøverne analyseres dagen efter prøvetagning; rekv.afd. bestiller tid til analyseringen.
Prøverne rekvireres hovedsageligt af Dialysen og Nyremedicinsk Dagsfsnit, RHL.

Hvis vævstype, patient 1. type og 2. type er bestilt på samme pt. skal prøverne tages af 2 bioanalytikere.

 

OBS
RHL: prøverne sendes på prøvetagningsdagen med Midttransport.


RHE: Prøver taget om morgenen kan afleveres på depotet til forsendelse med Midttransport kl 9.30. Prøver taget senere sendes med Post pakket i kuvert stemplet "Q". Afleveres til personalet på depotet før kl 15.00

Prøven kan ikke tages fredag, i weekender og helligdage medmindre der foreligger en specialaftale herom.
 

 

 

 


 Revideret: 04-03-2019 00:00:00