9.9 VIGTIGT - Forkerte analysesvar på blodprøver modtaget 230418 i Herning

 Til KBA HEV's rekvirenter, der får indleveret prøver på KBA i Herning.

 

Vedrører: Blodprøvesvar for prøver modtaget 23.04.2018

Vi har påvist teknisk fejl på det ene af vores kemiudstyr i Herning.
Fejlen betyder, at en række analysesvar på prøver modtaget 23.04.2018 er blevet rettet inden kl. 7.00 24.04.2018.
Det drejer sig om analyserne
• Kreatinin, Natrium, Kalium, HDL-kolesterol
samt afledte parametre, hvor Kreatinin indgår i beregning; f.eks. eGFR og Albumin/Kreatinin ratio.
Rheumafaktor kan ikke genanalyseres, før udstyret er repareret. Afgivne svar fra 23.04.2018 kan derfor være forkerte og vil evt. blive rettet senest kl. 15 i dag.


Det pågældende kemiudstyr er lukket, mens fejlfinding pågår. I bedes derfor være opmærksomme på alle øvrige analysesvar fra prøver taget 23.04.2018, hvis de afviger fra det klinisk forventede. I disse tilfælde bør der bestilles nye blodprøver.

 

Vi beklager meget de gener, det har medført.


På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling.Revideret: 24-04-2018 00:00:00