6.13.23 DNA-MOMA exom, endokrinologi

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAB00335

Analsyekoder (intern KBA):
DNAEND-Sc

Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling, Skejby (MOMA)
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf: 784 55330

Se evt Rekvitionsblanket  - udfyldes og medsendes.

Bemærkninger:
2 x 3 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger.
Glassene mærkes med navn og Cpr-nr. 
Sendes med Midttransport.

 Revideret: 27-09-2018 00:00:00