3.2.2 Analyser med uopfordret telefonsvar


Telefonsvar (paniksvar) afgives til den rekvirerende læge eller afdeling i tilfælde af analyseresultater uden for de i tabellen anførte grænser. Telefonsvarafgivelse er afhængig af rekvirenten, som det fremgår af kolonnen "rekvirent" i tabellen, idet:

  • Alle: Ringe til alle rekvirenter
  • Praksis: Ringes kun, hvis rekvirenten er en praktiserende læge
  • Alle-H: Ringes til alle, dog ikke Hæmatologisk Afdeling

Telefonsvarafgivelse afhænger af, om analyseresultatet er nyt, som det fremgår af kolonnen "ny/altid" i tabellen, idet:

  • Altid: Ringes altid
  • Ny: Kun nyopdagede ringes ud. Det vil sige, at der ikke skal ringes, hvis analyseresultatet vurderes til at være i samme niveau, som tidligere analyseresultat (i tvivlstilfælde konfereres med læge, eller der ringes ud).

Såfremt laboratoriet ikke kan komme i telefonisk kontakt med praksis, vil svaret blive afgivet telefonisk til lægevagten.
Telefonnr. til lægevagten i Region Midt: 7846 9787. I Holstebro  og Struer er der bylægevagter, der kan kontaktes fra kl. 15-16. Holstebro tlf. 97427122 og Struer tlf. 70220005.
Ved prøver fra transportordningen anvendes tlf. nr.: 7846 9787
Alternativt kan Akut modtagelsen (RHE), Medicinsk forvagt (RHL) eller KBA's læger kontaktes.

Der kan være særaftaler på de enkelte hospitaler i Region Midt vedr. ringegrænser. Derfor følges anvisninger i Labka mht. om et analyseresultat skal afgives telefonisk til rekvirenten.

           
Analyse Værdier under Værdier over Enhed Rekvirent Ny/Altid
P-Calcium 1,80 3,00 mmol/L Alle Ny
P-Calcium-ion frit 0,75 1,5 mmol/L Alle Ny
P-Calcium-ion frit (pH=7,4) 0,75 1,5 mmol/L Alle Ny
P(vB)-CO2 total 8 40 mmol/L Praksis Ny
P-Digoxin   3,0 nmol/L Alle Altid
EKG, hjertefrekvens 40 130 BPM Alle Altid
EKG, diagnoseforslag "obs. akut infarkt"       Alle Altid
P(fPt)-Galdesalte   40 µmol/L Alle Altid
P-Glukose (alle typer) 2,5 20,0 mmol/L Alle Altid
P(nsB; aB)-pH 7,1     Alle Altid
B-Hæmoglobin 4,0   mmol/L Alle-H Ny
P-Kalium 2,5 6,0 mmol/L Alle Altid
P-Karbamid   35 mmol/L Praksis Ny
P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]   5,0 INR Alle Altid
P-Kreatinin (kun amb. pt.)   500 µmol/L Praksis Ny
B-Leukocytter 1 50 109/L Praksis Ny
P-Lithium   2,0 mmol/L Alle Altid
P-Magnesium 0,4   mmol/L Alle Ny
P-Natrium 120 160 mmol/L Alle Ny
B-Neutrofilocytter 0,8   109/L Alle-H Ny
P-Paracetamol   1000 µmol/L Alle Altid
P-Phenobarbital   200 µmol/L Alle Altid
B-Plasmodium (Malaria-hurtigtest)   positiv arb.enh. Alle Altid
P-Salicylat   2,2 mmol/L Alle Altid
P-Thyroxin frit [T4]   40 pmol/L Praksis Ny
P-Triiodthyronin frit [T3]   16 pmol/L Praksis Ny
B-Trombocytter 25   109/L Alle-H Ny
P-Valproat   1000 µmol/L Alle Altid


Papirkopi forefindes i henhold til dok. "IT - Oversigt - Analyser med uopfordret telefonsvar"

 Revideret: 31-07-2019 00:00:00