6.3.55 P-Cytochrom P450 2D6-Ab(IgG) [LKM1]

Synonymer:
Lever-nyre mikrosom
Anti-LKM1 

IUPAC-nr: 
NPU28202

Analysekoder (intern KBA): 
Cyt450

Analysested:
Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby
Skejby Sygehus
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 78455086

Se analysefortegnelsen under "C"

Bemærkninger: 
Centrifugeres og afpipetteres. Opbevares på køl (2 - 8 °C) til forsendelse.



Revideret: 06-05-2018 00:00:00