5.4.4 P-DNA (dobbeltstrenget)-Ab(IgG)

  

Synonymer: Anti-dsDNA

Analysenavn i Labka og EPJ: P-DNA (dobbeltstrenget)-Ab(IgG)

Analysekode (intern KBA): DNA-ds-Ab

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Indgår også i screeningen P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA] som screener for i alt 14 specifikke antistoffer (Immunoassay). Ved et positivt screeningsresultat kan undersøgelse for specifikke ANA-antistoffer udføres på samme prøve inden for 30 dage ved henvendelse til laboratoriet på tlf. 78 43 56 27.

Prøvetagningsglas:
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Indenfor 2 hverdage

Prøver fra praksis:
 Indenfor 2 hverdage

Referenceinterval:
0-200 år: <10 x103 int.enh./L (negativ)
Kilde: Phadia metodeblad 250-5500-02 / DK LOT CD E008

Fortolkning af svar:
< 10 x10
3 int.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
10 - 15 x103 int.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
 > 15 x103 int.enh./L: positiv (antistof påvist).

Intraindividuel variation: ikke angivet.

Telefonsvar: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Mistanke om Systemisk Lupus Erythematosis (SLE) eller forværring af denne sygdom og kronisk aggresiv hepatitis af typen "lupoid hepatitis". Monitorering af patienter med diagnostiseret SLE. Udredning af middel/positiv ANA af homogen type, mønster 7.

Klinik:
Mere end 90% af patienter med aktiv SLE har dsDNA antistoffer. T
esten er dog kun positiv hos ca. 70% af patienter med SLE (sensitivitet 70%), hurtigt stigende værdier hos disse patienter tyder på indsættende sygdomsforværring. Under remission kan værdierne være normale. Der er klar sammenhæng mellem anti-dsDNA og sygdomsaktivitet hos en defineret SLE patient, især ved nyre påvirkning. 
An
ti-dsDNA kan også ses ved “lupoid hepatitis” og svagt positive værdier kan ses ved forskellige kroniske inflammatoriske rheumatiske sygdomme. Ved særlig høj sygdomsaktivitet kan anti-dsDNA forbruges (de bindes i immunkomplekser) og koncentration dermed være lav eller normal.

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Oversigt over specifikke IgG-antistoffer ved udredning af bindevævssygdomme:

Antistof
 
Diagnose
 

Forekomst

dsDNA (DNA dobbeltstrenget)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
> 90%
U1RNP (U1 snRNP(70 kDa + A +  C))
Mixed connective tissue disease (MCTD)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
nødvendig for diagnose
30 - 40%
SS-A (Ro) (Sjøgren syndrom [SSA])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
60 - 75 %
40 - 50 %
SS-B (La) (Sjøgren syndrom [SSB])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
hos flertallet
6 - 15 %
CENP B (Centromer B) CREST syndrom (begrænset sklerodermi)
Raynauds syndrom og primær biliær cirrose
70 - 90 %
10 - 20 %
Scl-70 (DNA topoisomerase 1)

Diffus sklerodermi
60 - 70 %
Jo-1 (Histidin-tRNA-ligase)

Polymyocitis / dermatomyositis
 
ca. 25 %
 
Sm (Smith's antistof)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
20 - 30 %
 

Fibrillarin

Sklerodermi
< 15 %

RNA pol III (RNA polymerase III)

Diffus kutan sklerodermi 35-45 %

Rib-P (Ribosomal P proteiner)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ca. 23 %
PM-Scl (Polymyositis/Scleroderma) Sklerodermi
Myositis-sklerodermi overlappende syndrom
ca. 2 %
ca. 24 %

PCNA (Proliferating Cell)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 2 - 10 %

Mi-2 (Mitochondrier)

Polymyositis / dermatomyositis ca. 30 %

Kilde: Phadia 250 EliA CTD Screen 250-5596-03 / DK

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 d hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FEIA Fluoroenzymeimmunoassay, ImmunoCap 250. Metoden bestemmer IgG-antistoffer.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 6 x103int.enh./L: 16,5 % svarende til 0,9 x103int.enh./L
Ved 14 x103int.enh./L: 24 % svarende til 3,4 x103int.enh./L
Ved 49 x103int.enh./L: 13,7 % svarende til 6,7 x103int.enh./L

IUPAC-nr. og navn: 
NPU16393 P—DNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG); arb.stofk.(IS WO/80)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 12-03-2018 00:00:00