6.13.32 U-Misbrugsanalyse 1 (50 stoffer)

Synonymer:
Misbrug / retskemisk 

IUPAC-nr:
AAB00275

Analysekoder (intern KBA):
U-Misbr50

Analysested:
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

E-mail: forens@au.dk
Tlf:
8716 7500

Bemærkninger:

Afdelingen skal bestille analysen via bestillingsblanket.


Prøven mærkes med navn og CPR.
Sendes prøven ikke samme dag opbevares den på køl.

 Revideret: 12/11/2018 12:00:00 AM