5.2.22 Blodtype og Erytrocyt-AB

 Analysenavn i Labka og EPJ:

Blodtype og Erytrocyt-AB


Analysekode (intern KBA): TypErcAB
 

Instruktion for rekvirenten: 
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
Pakken indeholder Erc(B)-Blodtype(AB0; Rh D) og P-Erytrocyt-AB gruppe.
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml veneblod. 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-6 º C. 

Fejlkilder: 
Patienter i behandling af CD38-antistof: 
CD38 findes lavt udtrykt på erytrocytterne og kan derfor give falsk positive svar på antistofscreentest. 
Oplys ved bestilling af prøven, hvis patienten er i behandling med CD38-antistof, da yderligere undersøgelser skal udføres i laboratoriet. 

Svarafgivelse:
Svar afgives indenfor en arbejdsdag via Inter Info. 
Se beskrivelse af Inter Info
 

Bemærkninger:
Analysen er en vagtanalyse.
Analysen udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro. Dog udføres vagtanalysen kun i Herning.

NPU-nr: 
AAB00470 Revideret: 24-10-2019 00:00:00