6.21.3 B-Udstrygningspræparat til NN

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr: 
AAA00677 

Analysekoder (intern KBA):  
Udstpr

Laboratorium:
Blodsygdomme
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. 
7845 5850

Se 
analysefortegnelsen under "U"

Bemærkninger:
Anvendes kun efter ønske fra Aarhus.

Der laves 1 udstrygningspræp. mærket med Cpr-nr., som farves og sendes til Hæmatologisk afd.Revideret: 02-10-2018 00:00:00