6.13.30 B-Misbrugsanalyse 2 (Udvidet)

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr: 
AAB00396

Analysekoder (intern KBA):
B-Misb500

Analysested:
Institut for Retsmedicin

Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus

Tlf: 87167500

Bemærkninger: 
Afdelingerne skal bestille analysen via
bestillingsblanket

Prøven mærkes med navn og CPR. ikke centrifugeres.
Hvis ikke prøven sendes samme dag skal den opbevares på køl.

 Revideret: 12/11/2018 12:00:00 AM