5.19.16 Pt(nsB)-Syrebasestatus gruppe

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: 

Arterieblod Veneblod


Pt(nsB;aB)-Syrebasestatus gruppe

Pt(nsB;vB)-Syrebasestatus gruppe

Indeholdte kvantiteter: 


P(nsB;aB)-pH

P(nsB;vB)-pH


Ecv(nsB;aB)-Base excess
 
Ecv(nsB;vB)-Base excessAnalysekode (intern KBA):
 Arterieblod Veneblod
naB-S-B nvB-S-B
Indeholdte kvantiteter: 
NsaB-pH NsvB-pH
NsaB-BE NsvB-BE

Instruktion for rekvirent:
Ved syre-base-status forstås resultaterne fra samtidig bestemmelse af følgende kvantiteter: 

Arterieblod: P(nsB;aB)-pH og Ecv(nsB;aB)-Base excess (SBE).
Veneblod: P(nsB;vB)-pH og Ecv(nsB;vB)-Base excess (SBE).

Navlesnorsblod aspireres anaerobt i hepariniseret sprøjte fra navlesnorsarterien og/eller navlesnorsvenerne efter dobbeltafklemning af et navlesnorssegment, og så vidt muligt før barnet trækker vejret. Prøven blandes ved at vende sprøjten op og ned gentagne gange.
Prøven analyseres normalt på fødegangen. Hvis prøven ønskes analyseret på Klinisk Biokemisk Afdeling, og holdbarheden ved stuetemperatur ikke kan overholdes, skal prøven placeres i isvand/køleskab (2-8 °C).

Prøvetagningssprøjte:
Herning: Hepariniseret sprøjte (pico 50, Radiometer).
Holstebro: Hepariniseret sprøjte (Pro-Vent, Smith, eller tilsvarende hepariniseret sprøjte).

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Indleveringssprøjte: Prøvetagningssprøjte.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning, alternativt inden 1 time, når prøven er placeret i isvand/køleskab (2-8 °C).

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
RHE: 1 mL hepariniseret navlesnorsblod.
RHL: 1 mL hepariniseret navlesnorsblod.
Holdbarhed ved stuetemperatur: 30 minutter.
Holdbarhed i isvand/køleskab (2-8 °C): 1 time.

Svarafgivelse:
Svar afgives snarest og senest inden 1 time efter indlevering.

Referenceinterval:
pH:
Arterieblod: 7,10-7,38
Veneblod: 7,20-7,46

Base excess (SBE):
Arterieblod: (-11,0)-(+1,0) mmol/L
Veneblod: (-8,0)-(+2,0) mmol/L

Kilde: 
Helwig JT et al. "Umbillical cord blood acid base state: What is normal?" American Journal of Obstetrics and Gynecology 1996; 174: 1807-14. Robertsons textbook of neonatology, 4. udgave, 2005.

Fejlkilder:
Lufttilblanding. Manglende overholdelse af holdbarhed. Fejlagtig prøvetagning fra navlesnorsvene, hvor middel pH er 0,08 pH enheder højere end i arterien, men forskellen kan ved lavt pH og hurtigt udviklet metabolisk acidose være mere end 0,20 pH enheder.

Indikation:
Det anbefales at udføre prøven på alle nyfødte som screeningsundersøgelse for intrapartal asfyksi. Prøven bør som minimum udføres på alle nyfødte med lav Apgar score, mekoniumfarvet fostervand, påvirket cardiotokografi samt ved sectio- både elektiv og akut.

Klinik:
Asfyksi er en kvælningsproces kendetegnet ved hypoxi og hypercapni og deraf følgende kombineret respiratorisk og metabolisk acidose. Ifølge Dansk Selskab for Gynekologi og Obstetriks Sandbjerg oplæg om intrapartal asfyksi fra 2002 er kriterierne for
Let asfyksi: pH i navlesnorsarterie < 7,10.
Moderat asfyksi: SBE i navlesnorsarterie eller -vene: < -10,0 mmol/L.
Svær asfyksi: SBE i navlesnorsarterie eller -vene: < -16,0 mmol/L.
Det er en fordel at tolke de sværere grader af asfyksi udfra SBE resultatet, da forveksling af navlesnorsarterie og -vene ved prøvetagning er af mindre betydning.
Normal Apgar score udelukker ikke lavt pH eller lav SBE, som er udtryk for, at det nyfødte barn har været udsat for asfyksi.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 døgn, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode:
pH: Potentiometri.
SBE: Beregning.

Uopfordret telefonsvar: P(nsB;aB)-pH <7,10

IUPAC-nr. og navn:
NPU17131 Pt(nsB; aB)-Syre-base-status; egenskabsart(liste).
NPU17147 P(nsB; aB)-Hydrogen-ion; pH(37 °C)
ASS00119 Ecv(nsB; aB)-Base excess (aktuel-norm).

NPU17132 Pt(nsB; vB)-Syre-base-status; egenskabsart(liste).
NPU17148 P(nsB; vB)-Hydrogen-ion; pH(37 °C)
ASS00115 Ecv(nsB; vB)-Base excess; stofk. (aktuel-norm).

Analyserelaterede ændringer: -

 

 Revideret: 13-01-2015 00:00:00