6.15.5 Pt-Organdonation

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr.: 
ASS00946

Analysekoder (intern KBA): 
Donor

Analyssted:
Vævstypelaboratoriet, Skejby.
Ring til omstilling 7845 0000 og derfra kan stilles om til transplantations-koordinatoren.

Bemærkninger:
Alle glas mærkes med navn og CPR-nr.
Forsendelseskassen med blodprøveglassene pakkes og sendes med Midttransport eller TAXA til Skejby Sygehus.
Transporten betales af modtager.

Forsendelseskasse med prøvetagningsglas kan rekvireres på tlf. nr. 7845 5012

Herning:
Forsendelses "Kit-kasse" med glas og brugervejledning til Vævstypelaboratoriet, Skejby findes på afd. ITA.
Se evt.
Organdonation, prøvetagning
Intensiv afdeling er ansvarlig for rekvirering af de nødvendige analyser.

Holstebro:
Forsendelseskasse med prøvetagningsglas findes på øverste hylde ved "pulten" på KBA-gangen, 4. etage.
Rekvirerende afdeling er ansvarlig for rekvirering af de nødvendige analyser.Revideret: 16-02-2017 00:00:00