5.7.17 P-Gliacelleprotein S-100b

Synonymer: -


A
nalysenavn i Labka og EPJ: P-Gliacelleprotein S-100b 


Analysekode (intern KBA): S100B


Instruktion for rekvirent:
Prøven skal være taget senest 6 timer efter traumets opståen.


Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.


Indlevering af prøver på KBA:
Ikke relevant.


Forsendelse med postvæsenet:
Prøven centrifugeres og afpipetteres og sendes frosset på tøris.


Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Prøven centrifugeres senest 4 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 8 timer, Køleskab (2-8°C): 2 døgn, Frys (-20°C): 3 mdr.


Svarafgivelse:
0 - 1 arbejdsdag efter prøvemodtagelsen.


Referenceinterval:
18 - 200 år: < 0,10 µg/L (klinisk beslutningsgrænse)

Kilde: Skandinavisk Neurotraumekomités retningslinjer, BMC Med 2013;11:50 - 87.
Intraindividuel variation: 14%


Fejlkilder:
Høje koncentrationer af biotin kan interferere med analysen.


Indikation:
Vurdering af lette hovedtraumer med lav risiko.


Klinik:
Analysen anvendes til vurdering af lette hovedtraumer med lav risiko (Glascow Coma Skala 14 - 15). Efter hovedtraume udelukker P-Gliacelleprotein S-100b < 0,1 µg/L med stor sandsynlighed hjerneskade. Dette gælder også alkohol-påvirkede personer.

S100B findes i lave koncentrationer hos raske personer og fremkommer i forhøjede koncentrationer i blodbanen kort tid efter et hovedtraume. Proteinet har en kort halveringstid på 30 - 90 minutter i blodbanen, derfor skal prøven til måling af S-100b tages senest 6 timer efter traumets opståen.

Forhøjede værdier ses generelt ved tilstande, der påvirker hjernevævet, f.eks. apopleksi, subaraknoidalblødning, epidural blødning, hjernetumorer, hjernemetastaser og viral hepatitis. Derudover kan forhøjede værdier ses ved malignt melanom og hos atleter efter sportsudøvelse, ved knoglefrakturer og multitraumer uden påviselig hjerneskade.


Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares på køl i 2 d efter analysering, hvorefter det kasseres.


Bemærkninger:
Vagtanalyse
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analysemetode: Sandwich immunoassay med elektrochemiluminescens detektion, Cobas e602


IUPAC-nr. og navn: 
NPU19781 P—Gliacelleprotein S-100b; massek.

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 01/06/2017 12:00:00 AM