10.215 Nyhedsbrev BB AUH ang Prokollagen - referenceintervaller

Videresendt til Med. Afd.

 

EA0280 Nye referenceintervaller for NPU19894 P-Prokollagen III N-term.propeptid (PIIINP).pdfRevideret: 08/20/2020 12:00:00 AM