5.1.35 P-Erytrocyt-Ab udredning

 


Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-Ab udredning

Analysekode (intern KBA): Erc-Ab

Instruktion for rekvirenten:
Klinisk Immunologisk afsnit udbeder analysen som led i udredning af patientprøver, hvor der er påvist eller mistanke om tilstedeværelse af erytrocytantistof i forbindelse med blodtypebestemmelse eller BAC/BF-test på patienten. 

Prøvetagningsglas:
Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml. + 2 stk. Type 1, 1 x 5 ml uden tilsætning.  

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):

Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres. 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning  

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod og blod i tørglas
EDTA prøven kan opbevares ved 2-6 °C i op til 4 døgn efter prøvetagning. Prøve i tørglas skal seperares og serum nedfryses, hvis analysen ikke kan udføres indenfor 48 timer efter prøvetagning. 

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
Udføres som hasteanalyse ved akut behov for transfusion. Svartid afhænger af antistoffet.
I sjældne tilfælde, hvor antistofudredningen er problematisk, forlænges svartiden og prøven kan evt. blive videresendt til Blodbank og Immunologi, AUH. 

Referenceinterval: - 

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation: -

Klinik:
Ved en antistofidentifikation anvendes nøje udvalgte donor-erytrocytter til at undersøge patientens plasma for tilstedeværelse af antistoffer mod de hyppigst forekommende blodtypeantigener. 
Formålet med antistofidentifikationen er, at kunne fremskaffe forligeligt blod til patienten ved en evt. senere blodtransfusion. 

Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale opbevares 5 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk afsnit, Regionshospitalet Herning
Vagtanalyse, dog kun i forbindelse med behov for akut transfusion. 

 

NPU-kode: AAB00318

Analyserelaterede ændringer: -

 

 Revideret: 02/28/2019 12:00:00 AM