5.20.1 P-Transglutaminase-Ab(IgA) [tTG]

  

Synonymer: anti-TGase

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Transglutaminase-Ab(IgA) [tTG]

Analysekode (intern KBA): TGA

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Indgår som en del af P-Coeliaki-Ab gruppe, der anbefales til udredning. 

Prøvetagningsglas:
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop.Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval:
0 - 200 år: < 7,0 x103arb.enh./L
Kilde: Phadia, pakningsindlæg, EliA Transglutaminase antistof (IgA), 250-5517-07 / DK. Lancet 1997, 349: 1755-1759.
Intraindividuel variation: 5%

Fortolkning af svar:
< 7,0 x103arb.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
7,0 - 10,0 x103arb.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
> 10,0 x103arb.enh./L: positiv (antistof påvist).

Indikation:
Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Monitorering af diætbehandling.

Klinik:
Forhøjede værdier bestyrker mistanke om cøliaki, mens værdier i normalområdet med stor sandsynlighed udelukker cøliaki. Antistofværdierne falder ved glutenfri diætbehandling.

Kan ikke anvendes til patienter med IgA-mangel, som er 10-20 gange hyppigere hos cøliakipatienter end i baggrundsbefolkningen. Her henvises i stedet til P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG) [DGP]

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap250

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 7 x103arb.enh./L: 12,5% svarende til 0,8 x103arb.enh./L
Ved 19 x103arb.enh./L: 12,3% svarende til 2,4 x103arb.enh./L
Ved 58 x103arb.enh./L: 19,3% svarende til 11,1 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn: 
NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 22-03-2018 00:00:00