2.4.9 Cerebrospinal prøvehåndtering

Cerebrospinalundersøgelser

Ved cerebrospinalundersøgelser er den kliniske afdeling ansvarlig for, i egne instrukser, at beskrive lokale forhold vedr.:

- ordination

- rekvirering

- prøvetagning

- håndtering af prøvemateriale

- evt. forsendelse 

 

Klinisk biokemiske analyser
Der kan hentes information i laboratoriehåndbogen, om udvalgte klinisk biokemiske analyser vedr. prøvemængder, analysested mv.
Brug analysenavn som søgeord eller f.eks. CSV.

Klinisk Biokemisk Afdeling er ansvarlig for analysering af celler og biokemiske analyser.
KBA sørger for forsendelse af øvrige klinisk biokemiske analyser til andre laboratorier, når prøven afleveres korrekt og rettidigt på KBA. 

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser
Informationer fås ved henvendelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Øvrige bemærkninger og anbefalinger  

 1. Analyser til Klinisk Biokemi (KBA), f.eks. celletælling, glu, alb og lactat, rekvireres i RSM under Biokemi. Ved bestilling af cerebrospinalanalyser vælges materialetype "Spinal", se illustrationen.  KBA sørger for analysering eller videre forsendelse.

   
 2. Analyser til Klinisk Mikrobiologi (KMA),  f.eks. Borrelia, D+R, virus m.fl., rekvireres i RSM under Mikrobiologi. Prøver afleveres til KMA. KMA sørger for analysering eller videre forsendelse.

   
 3. Anbefalet glasrækkefølge ved prøvetagning:
   

  Glas nr.   

  Mængde

  Modtager

  Bemærkning

  1

  1 ml

  KMA


    Til D+R og direkte mikroskopi.

    Bestilles i EPJ Mikrobiologi.

    Alternativt kan glas nr. 2 benyttes.

  2

  2 ml

  KBA


    Til glukose, proteinbestemmelse, celletælling inkl.
    differentiering og Xantokromi (KBA).

    Bestilles i EPJ biokemi.

  3

  1 ml

  KMA


    Opbevares i fryser på afdelingen, som reserve til evt.
    virusundersøgelse, cytologisk undersøgelse, IgG-indeks,
    kryptokokker mm.
   

  4

  -

  -


    Til diverse (opbevares i køleskab på afdelingen).

    Eksempelvis virusanalyser til KMA 


  Komplicerede prøvetagninger, hvor der sker blodtilblanding eller prøvetagning på børn, kan betyde at mængden af prøvemateriale er begrænset. 

  Prøvematerialeskema

   
 4. Der kan findes inspiration til udarbejdelse af lokale instrukser i nedenstående:
 
Medicinsk Afdeling:
7.2.60.3. Lumbalpunktur - He-SKS
 

 

 Revideret: 15-02-2019 00:00:00