10.202 Videresendt fra AUH - Fejlagtig referenceområde opgivet på ASCA-IgG

 Er udsendt til Børneafdelingen samt Medicinsk Afdeling med information om berørte CPR-nr.

IA2004 ASCA-IgG.pdfRevideret: 03/11/2020 12:00:00 AM