5.2.18 Blodtypekort

Rekvisitionsmåde:
Der anvendes Labka rekvisition, her anføres adressen på patienten. 
Såfremt blodtypen skal betales af et forsikringsselskab, skal navnet på forsikringsselskabet fremgå af rekvisitionen.

 

Instruktion til rekvirenten:
Prøvetagning foretages som beskrevet i blodtypebestemmelse


Undersøgelseslaboratorium:
Klinisk Immunologisk afsnit, Regionshospitalet Herning og Holstebro


Indikation:
Dokumentation for egen blodtype, hvor det er påkrævet i forbindelse med udlandsophold, forsikringer og lign.


Svarafgivelse:
Blodtypekort sendes til patientens privat adresse
 

Bemærkninger:
Ved udstedelse af blodtypekort i forbindelse med udlandsophold, sendes efterfølgende en regning til patienten (ca. 150 kr)Revideret: 08/01/2014 12:00:00 AM