5.3.45 P-Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP]

 

Synonymer: Anti-CCP

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP]

Analysekode (intern KBA): Ccp-Ab

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres
hverdage i dagtiden.

Svartid: 
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval:
0 - 200 år: < 10 x103arb.enh./L
Kilde: EliA anti- CCP 250-5515-01 / DK

Fortolkning af svar:
Negativ: < 7 x103arb.enh./L (antistof ikke påvist).
Gråzone: 7 - 10 x103arb.enh./L (antistof ikke sikkert påvist).
Positiv: > 10 x103arb.enh./L (antistof påvist).


Intraindividuel variation: ikke angivet. 

Telefonsvar: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Mistanke om rheumatoid arthritis.

Klinik:
P-Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG(CCP)) er en god markør for rheumatoid arthritis med en specificitet på ca. 98%.
Forhøjede værdier ses hos de fleste patienter med rheumatoid arthritis, men også ved en række andre sygdomme (visse infektionssygdomme og kroniske lunge- og leversygdomme, andre bindevævssygdomme m.fl.), samt hos nogle raske personer, 1-2% hos yngre, 5-10% hos ældre. Er ikke egnet til terapimonitorering, hvorfor gentagne bestemmelser i sygdomsforløbet ikke skønnes nødvendige.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: FEIA (FluoroEnzymeImmunoAssay),Immunocap.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 10 x103arb.enh./L: 34% svarende til 3 x103arb.enh./L
Ved 17 x103arb.enh./L: 36,5% svarende til 6 x103arb.enh./L
Ved 53 x103arb.enh./L: 27% svarende til 14 x103arb.enh./
L

IUPAC-nr. og navn: 
NPU19947 P—Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 12-03-2018 00:00:00