6.13.31 B-Misbrugsanalyse 1 (50 stoffer)

Synonymer:
Misbrug / Retskemisk 

IUPAC-nr: 
AAB00276

Analysekoder (intern KBA):
B-Misbr50

Analysested:
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

E-mail: forens@au.dk
Tlf:
8716 7500

For yderligere information se analysevejledning


Bemærkninger:
Prøven skal bestilles via
bestillingsblanket af afdelingen
Prøvemateriale skal være: urin eller fuldblod
Prøven mærkes med
navn og CPR.
Sendes prøven ikke samme dag skal den opbevares på køl.Revideret: 12/11/2018 12:00:00 AM