10.187 Risiko for falsk for lave P-Triiodthyronin frit [T3] svar

Information udsendt som mail til alle Afdelingsledelser i Hopsitalsenheden Vest samt til afdelingernes funktionspostkasser den 19.10.2018.

Praksis er informeret via "Korte aktuelle nyheder til WebReq".

 

Til alle hospitalsrekvirenter i HEV

Vores leverandør har konstateret en fejl på vores immunkemi-instrumenter. Det betyder, at der kan være afgivet falsk for lave værdier for Frit T3 i en længere periode, som desværre ikke kan defineres nærmere.

Der er tale om en sporadisk fejl, som formentlig kun har påvirket en meget lille andel af de afgivne patientsvar.  
Problemet er midlertidigt afhjulpet fra d.d., mens vores leverandør arbejder på en endelig løsning.

Såfremt I har undret Jer over lave frit T3 svar, som ikke stemmer overens med de kliniske fund, anbefaler vi en ny prøvetagning.

 

Med venlig hilsen

 

Afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk afdeling

 

 Revideret: 10/19/2018 12:00:00 AM