5.11.14 P(vB)-Kalium

Analysenavn i LABKA og EPJ
P(vB)-Kalium

Analysekode (intern KBA)
vB-K

Referenceinterval, Telefonsvar, Indikation og Klinik
Se P-Kalium

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Direkte ISE.

IUPAC-nr. og navn
ASS00255 P(vB)-Kalium-ion

For øvrige emner henvises til Syre-Base status, veneblod
NB. Prøvematerialet må ikke opbevares på køl.Revideret: 05-07-2018 00:00:00