6.4.11 DAN-HEP

Synonymer:
Ingen

Koder i Labka II:
DAN-HEP

Laboratorium:
Klinisk Biokemisk Afdeling (sendes hertil)
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-22
Postboks 365
9100 Aalborg

Tlf: 9766 4900

Se evt. analysefortegnelsen 

 

Bemærkninger:

 

 

 

Der tages
2 stk 7/6 ml tørglas (ikke gelglas) - 4 mL serum
2 stk 6 ml EDTA - 9 mL EDTA-blod

Alle glas mærkes med navn og cpr-nr. (mærkes DAN-HEP)

Tørglasset står en time, centrifugeres alm. og serum afpipetteres straks.
Sendes med Midttransport ved stuetemperatur.
Kuverten mærkes DAN-HEP.

 Revideret: 15-12-2017 00:00:00