5.9.8 P-Immunglobulin M

Synonym
IgM

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Immunglobulin M

Analysekode (intern KBA)
IgM

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven sendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2 - 8° C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svarafgivelse
Rutine: Oftest < 2 timer.

Referenceinterval
Børn, vejledende
0 - 14 døgn  < 0,35 g/L
> 14 - 91 d 0,12 - 0,71 g/L
> 91 d - 1 år 0,16 - 0,86 g/L
> 1 - 18 år  0,48 - 1,86 g/L 
Voksne
K: 18 - 50 år  0,55 - 2,30 g/L 
K: > 50 år 0,39 - 2,08 g/L 
M: > 18 år 0,39 - 2,08 g/L
Kilde, Børn: Colantonio DA et al. Clin Chem 2012;58(5):854-68
Kilde, Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17
Intraindividuel variation: 6 %

Fejlkilder
Hvis patienten har en M-Komponent af IgM-klassen (størrelsesorden > 20 g/L), må resultatet af alm. Immunglobulin M-bestemmelse tages med forbehold. Cryoglobulinæmi vil medføre fejlmåling af IgM.

Indikation
Recidiverende infektioner (immunglobulinmangel). Kontrol af myelomatosis og Mb. Waldenström.

Klinik
Forhøjede værdier: Selektiv IgM-stigning (IgA og IgG normale eller kun let øgede): Ses ved mange virusinfektioner (ikterisk fase af virushepatitis), mononukleose og sygdomme, der ledsages af M-Komponent af IgM-klassen. Primær biliær cirrhose.
IgM-stigning med samtidig øgede værdier af IgA eller IgG: Se Immunglobulin G

Nedsatte værdier: Ses ved hypogammaglobulinæmi (sammen med IgA og IgG), myelomatose, (hvor M-komponenten ikke er af klassen IgM), kronisk lymfatisk leukæmi.

For yderligere information selægehåndbogen (se under Immunglobuliner (Ig))

Håndtering på laboratoriet
Prøvemateriale opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: Turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
    Ved 0,14 g/L: 4,2 %, svarende til 0,01 g/L
    Ved 1,81 g/L: 3,1 %, svarende til 0,06 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19825 P-Immunglobulin M; massek.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00