10.190 Justering af algoritmen for Anæmiudredning

Sendt til alle hospitalsrekvirenter i Hospitalsenheden Vest med undtagelse af Børn og Unge afdelingen:

10-190 Anæmiudredning - justering af algoritmen.docx

10-190 Anæmiudredning - justering af algoritmen.pdf

 

 

 

Derudover er information udsendt på praksis.dk i hele region Midtjylland den 27-11-2018: 

Info Praksis.dk Justering af algoritmen for Anæmiudredning.pdf

 Revideret: 12/06/2018 12:00:00 AM