6.6.10 FamiliƦr Middelhavsfeber

Synonymer:
MEVF
FMF

IUPAC-nr:
-

Analysekoder (interne KBA):
DivAl

Analysested:
Molekylærgenetisk Laboratorium, Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Afd.
Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet 4062
Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø
Tlf. 35454062

Se 
Prøvetagningsvejledning  

Bemærkninger:
Glas mærkes med navn og CPR-nr.

Prøvemateriale, se rekvisition som udfyldes og medsendes.

 

 Revideret: 11-05-2018 00:00:00